Faqs / Care sunt resursele asociatiei ?

Resursele asociației provin din cotizațiile anuale ale membrilor, cât și din donații publice sau private.

Posted in: Administrative